Kısırlık Tedavisi

İnfertilite, yani istenildiği halde çocuk sahibi olamama pek çok toplumda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. En az 1 yıl herhangi bir korunma yöntemi uygulanmadan, haftada 2 ya da 3 kez girilen cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilmemesi, “İnfertilite” yani kısırlık olarak adlandırılmaktadır.

Korunmasız ilişkiye ragmen 35 yaş altında 1 yıl, 35 yaş üstünde ise 6 ay içinde gebeliğin oluşmaması durumunda ise kısırlık muayenesi gerektirir.

Çiftlerin yaklaşık %15’inde görülen çocuk sahibi olamama sorununda, sadece erkeğe bağlı faktörler %20, hem erkek hem de kadına bağlı faktörler %30, sadece kadına bağlı faktörler %40 oranında görülmektedir. %10 çiftte ise açıklanamayan kısırlık durumu söz konusudur.

Böylelikle, çocuk sahibi olmakta zorluk yaşayan çiftlerin % 50-60’ında, erkekteki bir sorunun kısmen de olsa sebepler arasında yer aldığı söylenebilir.

Erkekte kısırlıkla ilgili sorunlar, büyük bir çoğunlukla yapılan bir fizik muayene ve sperm tahlilinden anlaşılabilirse de, bazı durumlarda hormon analizi, ultrasonografi ve daha ileri özel genetik tetkikler gerekebilmektedir.

Kısırlık tanısı; yaşam tarzından adet döngüsüne, daha once geçirilen gebeliklerden kalıtsal hastalıklara pek çok verinin değerlendirilmesi ve bazı testlerin gerçekleştirilmesi ile konulur.

Bu gibi durumlarda, çocuğu olmayan bir erkek önce bir Üroloji uzmanına başvurmalıdır. Ayrıca çiftler ya da aileleri, ortada bir suçlu aramak yerine detaylı tetkikler yapılmak üzere bir an önce doktora başvurmaları gerekmektedir.

Tek bir adet siklusunda gebe kalma şansı pek çok faktörün etkisi altındadır. Bu faktörleri kısaca açıklayacak olursak:

Kadının Yaşı: Bilindiği üzerei “biyolojik saati” ilerleyen bir kadının, gebe kalma şansı da giderek azalır. Elbette buunun en önemli nedeni, yaş ile birlikte yumurtalıklardaki yumurta sayısı ve yumurtaların kalitesinin azalmasıdır. 20 ve 23 yaşında bir kadının gebe kalma olasılıkları arasındaki fark çok büyük değilken, 30 ve 33 yaşındaki iki kadın arasındaki fark çok daha büyüktür.

Süre: Çiftin ne zamandır çocuk istediği önemli bir noktadır. Bilinmelidir ki, gebe kalmak için uğraşan çiftlerde aradan geçen süre uzadıkça, tıbbi yardım almadan başarılı bir gebelik elde etme olasılığı da o ölçüde azalmaktadır.

Cinsel Ilişki Sıklığı: Cinsel ilişki sıklığı açısından normal ya da anormal diye bir sınıflama yapmak doğru olmasa da, önemli olan kıstas, cinsel ilişkinin yeterliliğidir. Bunun için ideal rakam, haftada 3’tür.

Zamanlama: Cinsel ilişki sıklığının yanı sıra ilişkinin zamanlaması da son derece önemlidir. Yumurtlamanın olduğu günlerde girilecek olan ilişki, gebelik olasılığını bir hayli artırmaktadır.

Patoloji: Kısırlığa neden olabilecek bir patolojinin varlığı, gebelik şansını azaltır. Daha once geçirilmiş ameliyatlar ya da endometriozis, bunun başlıca nedenleri arasındadır.